ALGEMENE VOORWAARDEN

DE KLEINE LETTERTJES?

EN MEER..

….En daar houd ik eigenlijk niet van.

Geef mij maar concrete en duidelijke afspraken. Foto’s worden gemaakt om te gebruiken en dienen een doel. In het geval van bedrijfsfotografie wil ik een mooie beelden maken die duidelijk de kwaliteiten en de cultuur van het bedrijf weergeven.
Kleine lettertjes mogen dat doel niet zomaar in de weg staan, maar een beetje duidelijkheid vooraf is wel handig 😉

1. Copyright en gebruiksrecht.
Alle foto’s die door Rienk Boode Fotografie zijn gemaakt zijn auteursrechtelijk beschermd en de rechten berusten bij Rienk Boode. Natuurlijk mogen de foto’s via social media aan anderen getoond worden. Graag zelfs!
Het is niet toegestaan om deze foto’s op een andere manier -zonder schriftelijke toestemming- te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren.

2. Naamsvermelding.
Naamsvermelding bij publicatie van een foto is geen gunst of een soort loon in natura. Het is een wettelijk recht van de fotograaf en dus een verplichting voor de gebruiker. Het is dus de bedoeling dat mijn naam bij de foto’s wordt vermeld. Het liefst met een verwijzing naar mijn website of fasebookpagina. (Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.)

3. Algemene voorwaarden.
“Op alle rechtsbetrekkingen van Rienk Boode Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De tekst is te downloaden via de website van DuPho: Algemene Voorwaarden Dupho 
(De lettertjes zijn eigenlijk best wel klein, maar wel duidelijk.)
Door mondeling of schriftelijk (e-mail) akkoord te gaan met de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met de voorwaarden, zoals vermeld op deze pagina en in de Algemene Voorwaarden van Duplo.

4. Prijzen.
Prijzen worden vermeld in euro’s en exclusief btw. (Tenzij anders vermeld.)

5. Betaling.
Bij de levering van de beelden wordt ook de factuur meegestuurd, tenzij anders overeengekomen. Dat kan het geval zijn bij drukwerk, waar ik zelf ook vooraf kosten moet maken

6. Annuleren.
Door de fotograaf:
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf worden jullie z.s.m. op de hoogte gesteld en is er de volgende keuze:
1) Rienk stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Rienk Boode Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van vakfotografen.
2) de opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden.

Door het opdrachtgever
– tot 6 maanden voor de datum: annuleren kosteloos.
– van 6 tot 2 maanden voor de datum: 30%
– van 2 maanden tot 2 weken voor de datum: 75 %
– van 2 weken tot de datum zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

You don't take a photograph, you make it!